De richting die je op kijkt,
bepaalt wat je ziet…

Het geheim van weer aan het werk gaan zit hem niet in het vinden van de juiste vacature maar in het vinden van de juiste spirit om weer aan het werk te gaan. Ieder mens is van nature gericht op persoonlijke groei, zowel privé als op het werk. Door omstandigheden kan iemand op een bepaald moment vastlopen in patronen van gedrag, denken en/of emoties, die hun weerslag kunnen hebben op zijn of haar werk. Van Z naar A wil voor deze mensen van betekenis zijn en hen helpen bij het behouden van werk of hen helpen bij het verkrijgen van een nieuwe passende functie. Dit doen we door ons te richten op preventie interventies, Spoor 1 en Spoor 2 trajecten.  

Onze visie is dat ieder mens uniek is en waardevolle vaardigheden heeft. We benaderen onze klanten dan ook gelijkwaardig en houden onze communicatie open. We gaan doelgericht te werk en centraal staat het terug verkrijgen van de eigen regie en keuze van de klant. Zijn of haar behaalde resultaten zijn onze maatstaf voor succes. Als coach begeleiden we doelgericht en zijn we energiek, warm, betrokken en vooral mensgericht. 

Preventie  

Wij geloven dat arbeid een wezenlijk onderdeel is van herstel en een gezond leven. Om uitval te voorkomen zetten wij dan ook graag onze expertise in om met de juiste spirit, goede balans en energie de functie te behouden.

Spoor 1 

Wanneer er onverhoopt toch sprake is van (langdurige) uitval wordt in het kader van de wet verbetering poortwachter ingezet op Spoor 1. Dat wil zeggen dat begeleiding gericht is op terugkeer in de eigen functie, terugkeer in de eigen functie met aanpassingen of het re-integreren in een nieuwe passende functie elders binnen de organisatie.   
 
Van Z naar A kan in dit proces adviseren, bemiddelen, coachen en helder rapporteren.

Spoor 2 

Wanneer uit het Spoor 1 traject is gebleken dat er geen mogelijkheden zijn om binnen de eigen organisatie te re-integreren, wordt een traject ingezet om werk elders te vinden. Hierin hebben we aandacht voor zowel de medewerker, als de werkgever die aan de re-integratie inspanningen moet voldoen.  
 
Het traject staat altijd in het teken van nieuwe kansen en mogelijkheden. Er wordt onderzoek gedaan en er worden nieuwe loopbaankeuzes gemaakt, altijd vanuit de affiniteiten, voorkeuren en wensen van de medewerker met oog voor reële kansen op de arbeidsmarkt. 

Een bestemming is nooit een plaats,
maar eerder een nieuwe manier van denken

Onze expertise  

Binnen van Z naar A maken we gebruik van diverse disciplines om zo goed mogelijk aan te sluiten op het doel van de medewerker. Wij hebben in huis; 

 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
 • Psychologen
 • Arbeidsdeskundigen 
 • Ondernemerscoaches 
 • Neurofeedback en Biofeedback specialisten 
 • Sportcoach 
 • Jobcoaches  

Onze interventies  

Tijdens de verschillende trajecten maken we gebruik van diverse interventies die samen de basis vormen voor een gedegen plan op maat 

 • Verbetering persoonlijke effectiviteit 
 • Individuele coaching 
 • Onderzoek naar persoonlijke voorkeuren op basis van Insights Discovery 
 • Neurofeedback * 
 • Biofeedback 
 • Sollicitatiebegeleiding 
 • Organisatie opstellingen 
 • Bootcamptraining 
 • Jobhunting 
 • Ondernemerscoaching 

* Met neurofeedback hanteren we een meer feitelijke en technische manier van het trainen van het brein, waarmee je een breed scala aan psychische en fysieke klachten kunt trainen. Neurofeedback zorgt voor meer balans in het brein, waarbij specifiek de oorzaak wordt getraind in plaats van symptomen.  

Onze talen 

 • Nederlands 
 • Engels 
 • Duits 
 • Pools 

Onze werkwijze 

De klant staat centraal en ons doel is om de klant weer te herinneren aan de krachten die hij of zij bezit. We zijn van mening dat transparantie en gelijkwaardigheid een groot onderdeel is van het herstellen van het zelfbeeld, wat leidt tot het vergroten van de belastbaarheid. Wij werken zowel met gediplomeerde deskundigen als met professionals met eigen ervaring, dit omdat we willen toepassen waar we in geloven. Elk mens is uniek, elk mens heeft kwaliteiten. Door gebruik te maken van ervaringswerkers ervaren onze klanten begrip en gelijkwaardigheid, maar ook hoop en perspectief. 

Door onze manier van denken, kunnen we out of the box handelen.  Vanuit onze aanpak wordt de kracht aangesproken en verklein je de zwaarte van de beperkingen die een klant ondervindt van zijn problematiek. 

Onze visie is dat we ervan overtuigd zijn dat we onze klanten het best helpen door ze te ondersteunen om hun stappen zo veel mogelijk zelf vorm te geven. Waarbij van Z naar A een coachende rol heeft. Dit is de meest effectieve manier om een groter gevoel van regie, zelfstandigheid en succes te ervaren. Ondanks dat wij geloven in zoveel mogelijk regie van onze klanten zelf, bewaken wij de kaders waarbinnen het traject vorm moet krijgen zodat voor alle partijen een sluitend traject ontstaat.  

Om een goede inschatting te kunnen maken wat nodig is in uw specifieke situatie vinden wij een persoonlijke kennismaking belangrijk. Na deze vrijblijvende kennismaking zorgen wij voor een snelle opvolging met een plan op maat en een bijbehorende offerte.