De richting die je op kijkt,
bepaalt wat je ziet…

Het geheim van weer aan het werk gaan zit hem niet in het vinden van de juiste vacature maar in het vinden van de juiste spirit om weer aan het werk te gaan. Ieder mens is van nature gericht op persoonlijke groei, zowel privé als op het werk. Door omstandigheden kan iemand op een bepaald moment vastlopen in patronen van gedrag, denken en/of emoties, die hun weerslag kunnen hebben op zijn of haar maatschappelijk functioneren. Van Z naar A wil voor deze mensen van betekenis zijn en hen helpen bij het (opnieuw) verkrijgen van een passende maatschappelijke positie en betekenis, bij voorkeur een passende plek op de arbeidsmarkt.

van Zorg naar Arbeid

U kunt bij ons terecht wanneer u bent uitgevallen, of dreigt uit te vallen op uw werk bijvoorbeeld vanwege psychische klachten. Van Z naar A begeleidt van Zorg naar Arbeid, omdat dit één van de belangrijkste pijlers is van een gezond bestaan. Arbeid draagt in veel gevallen bij aan herstel van klachten.

Terug redeneren vanuit het eindresultaat 

Tijdens het re-integreren staat het einddoel centraal. Wanneer men zelf heeft kunnen vaststellen wat het einddoel is, kan men van daaruit terug redeneren wat de actie vandaag moet zijn. Vandaar ook de naam Van Z naar A re-integratie.
.

Een bestemming is nooit een plaats,
maar eerder een nieuwe manier van denken

Re-integratie

Wanneer u bent uitgevallen op uw werk en u ontvangt een uitkering, is het in veel gevallen mogelijk om een re-integratietraject aan te gaan. Van Z naar A begeleidt u bij het vinden en behouden van werk. In samenwerking met het UWV of gemeente gaan wij samen met u op zoek naar een passende betaalde baan. Dit doen wij door een actieve aanpak, coaching, begeleiding en training. De focus ligt op het vinden van perspectief en mogelijkheden, kwaliteiten en valkuilen ontdekken en daarbij een passende functie vinden. We coachen en trainen in het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden en gebruiken ons netwerk om het einddoel te realiseren

Werkfit

Het UWV of de Gemeente kunnen een Werkfit traject voor u inzetten, om de afstand tot de arbeidsmarkt voor u te verkleinen. Dit is een voortraject voor een traject gericht op betaalde arbeid. In dit traject ligt de focus altijd op uw persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijk participeren en kan een start gemaakt worden met het verbeteren van sollicitatievaardigheden.

Jobcoaching

Wanneer het is gelukt om een passende baan te vinden, begint het echte werk. Nu begint een periode waarin u zichzelf op de werkvloer gaat ontwikkelen. Van Z naar A biedt coaching aan door erkende jobcoaches die u begeleiden tijdens het inwerkproces op de werkvloer, stelt samen met u ontwikkeldoelen op en zorgt dat u op termijn het werk zelfstandig kan behouden. Ook kan de jobcoach wanneer nodig, een rol innemen van communicator tussen werkgever, collega’s en u zelf. Het kan prettig zijn om ook de omgeving te coachen of voorzien van informatie om de werkplek zo in te richten dat arbeid vol te houden is en dat er duidelijke communicatie is over verwachtingen en wensen van beide partijen. De begeleiding is persoonlijk, op maat en resultaatgericht.

Outplacement

Wanneer u uw baan dreigt te verliezen wegens reorganisatie, een onoplosbaar arbeidsconflict of het vastlopen binnen uw loopbaan bij uw huidige werkgever kan deze een Outplacementtraject voor u inzetten. In dit traject is ruim aandacht voor verwerking van het verlies, maar het staat altijd in het teken van nieuwe kansen en mogelijkheden. Er wordt zelfonderzoek gedaan en er worden nieuwe loopbaankeuzes gemaakt. U krijgt professionele coaching en training in onder andere sollicitatievaardigheden en het netwerk van Van Z naar A wordt ingezet om een nieuwe baan te realiseren.